Sessies

Lieke Koets
Plenair
15:00 - 15:30

Ontvangst

Plenair
15:30 - 15:45

OPENING

Opening van het congres door dagvoorzitter

Ruud van Dissel

Ruud van Dissel, Managing Director van Bitzer Benelux.

Plenair
15:45 - 16:10

Actuele stand van zaken HFK-afbouw

Het zal niemand ontgaan zijn dat de overheid het quotum van HFK’s dit jaar met 30 procent heeft teruggebracht. Dat betekent nogal wat voor de markt van koeling en klimaat, waar deze koudemiddelen het grootste aandeel innemen. Wat al wordt gevoeld is dat de prijzen van HFK’s omhoog zijn geschoten. De markt reageert met het omarmen van alternatieve koudemiddelen, maar in hoeverre is dat voldoende om tekorten te voorkomen. Steenman weet hier alles van en zal u vertellen waar we nu staan en wat we dit jaar kunnen verwachten en hij zal vanuit zijn kennis een voorspelling doen over de verdere toekomst in de koudemiddelen.

Henk Jan Steenman

Henk Jan Steenman is koudemiddelspecialist bij Westfalen Gassen Nederland en heeft in zijn functie dagelijks te maken met de gevolgen van de HFK-afbouw. Als geen ander is hij daarom ingevoerd met de huidige ontwikkelingen en met wat de sector nog te wachten staat. Ook heeft hij vanuit zijn bedrijf een goed overzicht van wat er in het buitenland op dit vlak gebeurt.

Plenair
16:10 - 16:35

Overheid over HFK-afbouw en de gevolgen

Harald van der Bol is namens Rijkswaterstaat betrokken bij de regelgeving rond de afbouw van HFK’s.
Van der Bol komt spreken namens de overheid. Dezelfde overheid die de HFK-afbouw in gang heeft gezet. Vragen waar Van der Bol op ingaat gaan over het scenario waarmee de HFK-afbouw zich nu voltrekt. Liggen de hoge prijzen en tekorten in de lijn van de verwachtingen en wat kunnen we nog meer verwachten?

Harald van der Bol

Namens Rijkswaterstaat betrokken bij de regelgeving rond de afbouw van HFK’s.

Plenair
17:10 - 17:35

Aansprakelijkheid koelinstallaties

Koets gaat in op de verantwoordelijkheid voor koelinstallaties en de aansprakelijkheid van werkgevers. Ze merkt dat hier in de markt nog veel onduidelijkheid over heerst en dat is geen goede zaak vindt ze. Te meer omdat de risico’s met het gebruik van natuurlijke koudemiddelen toenemen.


Een belangrijk aandachtspunt dat in haar presentatie aan de orde komt is tot waar de verantwoordelijkheid van de installateur reikt en waar die van de gebruiker of opdrachtgever begint. Volgens Koets nemen veel installateurs nu te veel verantwoordelijkheid op zich. Onder andere als het gaat om van het gebruik van de installaties, maar die ligt feitelijk bij de gebruiker of afnemer. Dat zou ook in een overeenkomst vastgelegd moeten worden, maar volgens Koets gebeurt dat zelden. Wat verder voorkomt is dat uit kostenoverwegingen de opdrachtgever een oplossing wenst die niet aan de wettelijke normen voldoet. Hoe ga je daarmee om als installateur? Vooral in verband met calamiteiten is het belangrijk dat alles goed geregeld is. Koets wijst u daarin de weg.

Lieke Koets

Lieke Koets

Koets is ruim 20 jaar werkzaam bij Energie Consult en houdt zich als hoger veiligheidskundige bezig met milieu- en veiligheidsvraagstukken. Ze is auteur van het Arbeidsmiddelenblad AI35 (drukapparatuur) en is als deskundige betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe PGS13:2018. Naast haar baan bij Energie Consult is Koets docent aan de Hogeschool Utrecht, waar ze lessen verzorgt over de wet- en regelgeving omtrent drukapparatuur.

Plenair
19:20 - 19:45

Keuze voor installatie met natuurlijke koudemiddelen.

In de AGF branche moet nog een groot deel van de opslagcapaciteit omschakelen naar een duurzaam koudemiddel. In de omschakeling naar natuurlijke koudemiddelen spelen veel vragen. Het ligt volgens Van de Geijn niet vast welke systemen het beste zijn voor de diverse toepassingen in AGF. Een afweging speelt tussen direct of indirect, pomp systemen of expansiesystemen, verdampend koudemiddel of koudedrager. Aan de orde komt allereerst de impact van het systeem op het product of de conditie. Hiernaast spelen zeker ook investeringskosten, energiegebruik en de veiligheid van de systemen. Daarbij is de keuze van de afnemers doorslaggevend, maar die moet wel weten wat de opties zijn.

Frank van de Geijn

Wageningen UR Van de Geijn is deskundige in bewaartechnologie gebruikt in de AGF, waaronder koelsystemen. Hij heeft een goed overzicht over welke systemen geschikt zijn voor de diverse toepassingen in AGF.

Plenair
19:45 - 20:10

Natuurlijke Koudemiddelen

Meer informatie volgt.

Plenair
20:10 - 20:40

Vrolijke noot met poppenspel over koudemiddelen

Cabaretier Armand Schreurs heeft de afgelopen jaren al veel congressen afgesloten en altijd kreeg hij de lachers op zijn hand. Dat doet de Belg met een satirisch poppentheater over het congres. Quotes van sprekers kunnen daarbij op de korrel genomen worden. Mark Rutte weet daar alles van. Hij is meerdere keren door Schreurs op de hak genomen. Het is afwachten waar Schreurs dit keer mee komt; maar dat er gelachen kan worden. Dat staat vast.  

Armand Schreurs

De Belgische journalist, radio- en tv-commentator Armand Schreurs brengt een satirisch poppencabaret, waarbij de moppen à la minuut gemaakt worden. Als observator woont hij meetings bij en geeft hij hoogst onbetrouwbare samenvattingen van het gebeuren. Hij is een veelgevraagd kroniekschrijver, zo schreef hij 10 jaar voor het Ajax Magazine, tegenwoordig schrijft hij voor Het Belang van Limburg en Cyclosprint.

Kom ook op 12 juni!

U krijgt op deze dag (nieuwe) inzichten op het gebied van koudemiddelen.

Het programma is opgezet voor:

- installateurs
- technisch adviseurs
- productspecialisten
- projectmanagers
- eindgebruikers
- ontwerpers

en elke professional die (in)direct te maken heeft met koude- en koeltechniek.

KOM MET KORTING!
Lezers van RCC K&L, Gawalo en Warmtepompen plus de leden van KNVvK ontvangen ruim € 119,- korting!

ORGANISATIE

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.