Sessies

Maak een keuze uit een van deze interessante sessies

Michel Berger, ECR
Sessie 1
17:35 - 18:20 [VOLGEBOEKT]
17:35 - 18:20 [VOLGEBOEKT]

Gebruik van diverse Koudemiddelen, rol van NPR7600

In deze sessie gaan we in op het gebruik van diverse koudemiddelen voor warmtepompen en airco , rol van NPR7600, dit is een praktijk richtlijn voor brandbare koudemiddelen. Dit is nu ook van belang voor de warmtepomp / airco installateur

Henk Kranenberg

Henk Kranenberg is werkzaam als senior manager bij het Environment Research Center van Daikin Europe. Hier is hij betrokken bij een breed spectrum aan onwikkelingen in de markt alsmede wet- en regelgeving. Na werkzaam te zijn geweest in diverse branches heeft hij sinds 2007 leiding gegeven aan Daikin Netherlands BV en is eind 2012 overgestapt naar het Environment Research Center van Daikin Europe. Henk zal met name ingaan op de veranderingen die op de binnen klimaat sector afkomen. Niet alleen installateurs krijgen met andere koudemiddelen te maken, ook eigenaren en gebruikers van klimaat installaties worden in verwarring gebracht. Voor iedereen belangrijk om de rust terug te laten keren op basis van heldere feiten.

Sessie 2
17:35 - 18:20 [VOLGEBOEKT]

Omgaan met veiligheidsklasse A2L

Koudemiddelen zijn ingedeeld in veiligheidsklasses van ISO en de Europese EN378 norm. Een daarvan is de vrij nieuwe A2L die staat voor mild ontvlambaar. Bijna alle nieuwe koudemiddelen, zoals HFO’s vallen in deze klasse. Koeltechnische bedrijven moeten daar rekening mee houden bij het installeren en bouwen van installaties met deze koudemiddelen. Conrad zal hier in zijn presentatie nader op ingaan.

Harald Conrad, Westfalen

Harald Conrad is technisch specialist koudemiddelen bij Westfalen AG koudemiddelen. Hij is Duits en zal zijn presentatie ook in het Duits houden.

Sessie 3
17:35 - 18:20

Wat komt er allemaal kijken bij retrofitten koelinstallaties

Door de uitfasering van HCFK’s en de afbouw van HFK’s wordt bij veel bestaande koel- en vriesinstallaties het koudemiddel vervangen door een koudemiddel met een lage GWP-waarde. Dit heet retrofitten. Wanneer je koudemiddelen gaat vervangen krijg je in de regel te maken met andere fysische eigenschappen. Dit kan een verandering in energieverbruik en geleverd koelvermogen tot gevolg hebben. Omdat ook de temperatuur/druk verhoudingen van vervangende koudemiddelen anders kunnen zijn, heeft een retrofit ook wettelijke consequenties in het kader van het Waterwetbesluit drukapparatuur (WBDA 2016). Wat dat kan betekenen zal Peeters uitleggen. Tevens zal hij aandacht besteden aan het logboek van zo’n installatie. Deze moet met diverse documenten worden aangevuld. En ook zal de kenplaat van zo’n installatie weer up-to-date moeten worden gemaakt. Afhankelijk van de situatie kan het up-to-date maken van het logboek en de kenplaat anders uitpakken. Dan ben je er nog niet, want na de retrofit zal vaak ook een keuring voor ingebruikneming uitgevoerd moeten worden.

Jobèrt Peeters, Energie Consult

Peeters is 13 jaar werkzaam bij Energie Consult en houd zich als senior adviseur/inspecteur bezig met inspectiewerk voor drukapparatuur. Daarnaast geeft hij trainingen aan personen die zich bezig houden met het ontwerpen, ontwikkelen, in bedrijfstellen en onderhouden van koelinstallaties en is hij beheerder van de website www.persproef.nl.

Sessie 4
17:35 - 18:20

Bent u degene die twee stappen vooruit denkt? Een frisse benadering van duurzame koeling.

Hoewel de koeltechnische branche nu actief overstapt op zogenaamde medium GWP koudemiddelen, is een voorbereiding voor de volgende fase al begonnen. Met de introductie van zeer lage GWP koudemiddelen uit de XL-serie van Chemours zet de branche een volgende stap in de richting van duurzame oplossingen. Het gebruik van deze A2L klasse koudemiddelen werpt onterecht een drempel op.

Chris van der Lande, Uniechemie

Chris van der Lande is de koudemiddelenspecialist van Uniechemie. Hij is decennialang betrokken bij alle facetten van koudemiddelen en weet als geen ander wat er op dit gebied gaande is.

Sessie 5
17:35 - 18:20

Next step in NH3

De TEWI (Totaal Equivalent Broeikaseffect) van koelinstallaties en de TCOO (total cost of ownership) van bijvoorbeeld een chiller of NH3-CO2 cascade installatie laten al langere tijd de noodzaak zien van een nieuw type compressor. Het gaat om een enkel en dubbel traps semi-hermetische NH3 schroef compressor. Deze schroefcompressor is recent op de markt gekomen en opent volgens Berger vele deuren voor een brede markt van zowel koel- als warmtepomptoepassingen in het temperatuurgebied van +5 tot -55 ᵒC met een enkele schroefcompressor. Het gaat om de SRH 63 bar voor hoog temperatuur NH3 warmtepomptoepassingen en CO2 installaties die is geoptimaliseerd door middel van partload efficiency, variabele VI-regeling en permanent magneetmotoren. Berger gaat in op de nieuwe mogelijkheden die de introductie van deze compressor biedt.

Michel Berger, ECR

Michel Berger, ECR

Manager engineering unitbouw en innovatie. Bij ECR worden al lange tijd units gebouwd; die worden allemaal ontworpen door Michel Berger. Het gaat vaak om innovatieve oplossingen die nodig zijn om aan specifieke vragen te kunnen voldoen. Als geen ander weet Berger dat voor elkaar te krijgen. Graag deelt hij zijn ervaringen vooral ten aanzien van oplossingen die de markt vraagt bij de overstap op natuurlijke koudemiddelen.

Sessie 6
17:35 - 18:20

Lekdetectie, maar dan intelligenter

Het snel opsporen van lekkages in koelsystemen is om verschillende redenen zeer belangrijk, zoals veiligheid en de negatieve invloed van vrijgekomen gassen op de atmosfeer. Bovendien kunnen dure koudemiddelen de kosten van het bijvullen hoog op laten lopen. Redenen waarom Fischer hier ingaat op de nieuwste ontwikkeling op het gebied van lekdetectie / lekpreventie Matelex. Dit systeem is niet gebaseerd op de gekende sensoren, welke ‘vleugjes’ koudemiddel detecteren, maar meet continu het niveau van het koudemiddel in het koelsysteem. Rekening houdend met de omgevingstemperatuur en de druk in het systeem, meet Matelex elke 2-3 seconden het niveau, en geeft dit bij een afwijking van 4-5 procent door aan de ‘centrale’. In tegenstelling tot de traditionele lekdetectiesystemen werkt Matelex ook bij systemen die buiten opgesteld zijn of bij lekkages bij de condensor.

John Fischer, Climalife

John Fischer is al sinds 1989 werkzaam als account manager in de koudetechniek. Begonnen bij Frigopol, een Oostenrijkse Compressorfabrikant. Daarna in 1995 overgestapt naar de firma Hagros een koeltechnische groothandel waar hij het filiaal in Lochem (dit is later ECR Deventer geworden) heeft opgezet en een tijdlang gerund heeft. Vanaf 2002 werkzaam bij de firma Climalife, diet destijds nog Dehon service Nederland heette. In oktober zal hij de pensioengerechtigde leeftijd bereiken.

Kom ook op 12 juni!

U krijgt op deze dag (nieuwe) inzichten op het gebied van koudemiddelen.

Het programma is opgezet voor:

- installateurs
- technisch adviseurs
- productspecialisten
- projectmanagers
- eindgebruikers
- ontwerpers

en elke professional die (in)direct te maken heeft met koude- en koeltechniek.

KOM MET KORTING!
Lezers van RCC K&L, Gawalo en Warmtepompen plus de leden van KNVvK ontvangen ruim € 119,- korting!

ORGANISATIE

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.